Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Electra de persoonsgegevens gebruikt die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website, apps of oplaadpunten.

Persoonlijke gegevens

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

U verstrekt de meeste gegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan Electra. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer:

 • U per e-mail contact met ons opneemt.

 • U onze website of dienst gebruikt of bekijkt via cookies en browserverzoeken.

 • U zich registreert of inlogt bij, of gebruik maakt van een van onze producten of diensten.

 • U een tevredenheidsonderzoek invult.

 • Wanneer u contact opneemt met de hotline

 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief.

 • U solliciteert naar een vacature

Welke gegevens verzamelen wij?

Op de website van Electra:

 • door te surfen: IP-adres ;

 • door uw gegevens in te vullen bij "Host een station": e-mailadres;

 • door te solliciteren: e-mailadres

 • door u te abonneren op onze nieuwsbrief: e-mailadres

Op toepassingen van Electra :

 • door te gebruiken: IP-adres ;

 • door te registreren: telefoonnummer;

 • door een voertuig toe te voegen: nummerplaat;

 • bij het zoeken naar een reservering van een oplaadplaats: GPS-coördinaten.

In onze stations, bij onze laadstations :

 • bij het opladen: de unieke identificatiecode van uw voertuig (MAC-adres van het netwerkapparaat van het voertuig), de afbeelding van de personen en de nummerplaat van het voertuig.

Via een formulier (tevredenheid, klantervaring)

 • Aanspreking, leeftijdsgroep, telefoonnummer

Via een hotline

 • telefoonnummer

Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?

Electra en haar partners verzamelen uw gegevens zodat wij, Electra,:

 • Uw account kunnen beheren;

 • De goede werking en technische prestaties van onze diensten kunnen controleren;

 • Analyses en statistieken uitvoeren om onze diensten te verbeteren;

 • Actielogboeken op te stellen om onze diensten te debuggen en u te helpen;

 • Om fraude te bestrijden;

 • Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen;

 • Te reageren op uw verzoeken;

 • Om nieuwsbrieven te versturen (om u nieuwe producten aan te bieden of u te informeren over nieuwe functies).

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Overeenkomstig artikel 6 van de GDPR moet elke verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ten minste één van de zes rechtsgronden waarin de genoemde verordening voorziet: wettelijke verplichting, contract, gerechtvaardigd belang, toestemming, openbaar belang, vrijwaring van vitale belangen.

De persoonsgegevens die voor bovengenoemde doeleinden worden verzameld en gebruikt, worden verzameld op basis van de volgende rechtsgronden :

 • Toestemming

 • Gerechtvaardigd belang

 • Uitvoering van een contract (AV)

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Electra slaat uw gegevens niet rechtstreeks op, maar maakt daarvoor gebruik van de diensten van partners. Wij kiezen altijd voor veilige gegevensopslag op Europese servers.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Electra bewaart uw gegevens tot 24 maanden na uw laatste gebruik van onze dienst. Zodra deze termijn is verstreken, zullen wij uw gegevens verwerken door ze te wissen of anoniem te maken.

Hoe zit het met onze ontvangers, leveranciers en partners?

De Persoonsgegevens die op de website van Electra worden verzameld zijn hoofdzakelijk bestemd voor Electra, maar kunnen worden gedeeld met onze partners, onze dienstverleners.

Voor het onderhoud van de website kunnen sommige van uw gegevens ook worden gedeeld met onze onderaannemers.

Wij zorgen ervoor dat al onze partners, dienstverleners en onderaannemers onderworpen zijn aan adequate mechanismen voor de bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan de RGPD-verordening. Een lijst van onze partners en contractanten is op verzoek verkrijgbaar.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door bevoegd personeel dat gebonden is aan een geheimhoudingsclausule of een ander gelijkwaardig contractueel document.

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Electra wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Elke gebruiker heeft recht op de volgende voordelen:

 • Recht van toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen bij Electra. Wij kunnen u een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

 • Recht op correctie - U hebt het recht om Electra te verzoeken de gegevens die volgens u onjuist zijn, te corrigeren. U hebt ook het recht om Electra te vragen de informatie die u onvolledig acht, aan te vullen.

 • Het recht om gegevens te wissen - U hebt het recht om Electra te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 • Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om Electra te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Electra.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht Electra te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen. Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Communicatie per e-mail en SMS

Transactie

Transactionele communicatie is noodzakelijk voor de goede werking van de Electra-diensten of om u te informeren over de status van uw opwaarderingen/aankopen/... met de Electra-diensten. Electra verstuurt momenteel geen zogenaamde transactie-e-mails. Electra verstuurt momenteel geen zogenaamde transactionele pushberichten. Electra verstuurt SMS-berichten, zogenaamde transactie-SMS-berichten, in de volgende gevallen:

 • Het verzenden van een code om verbinding te maken met de Electra mobiele en web applicaties.

Marketing

Electra wil u graag informatie sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u die interessant vindt. Marketing gebeurt alleen via e-mail of pushberichten, nooit via sms. Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U heeft te allen tijde het recht om te voorkomen dat Electra contact met u opneemt voor marketingdoeleinden. Daartoe nemen wij in elke marketing e-mail een link op om deze marketingcommunicatie te beheren, zodat u zich met onmiddellijke ingang kunt uitschrijven.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard-internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch informatie over u verzamelen via cookies of soortgelijke technologie. Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org. Hoe gebruiken wij cookies? Electra gebruikt cookies op een aantal manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder

 • In contact blijven

 • Inzicht in hoe u onze website gebruikt

Welke soorten cookies gebruiken wij? Er zijn verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt :

 • Functionaliteit - Electra gebruikt deze cookies zodat wij u kunnen herkennen op onze website.

Hoe cookies te beheren U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, en op de bovenstaande website wordt uitgelegd hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat bepaalde functies van onze website als gevolg daarvan niet werken.

Privacybeleid van andere websites

De website van Electra bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid geldt alleen voor onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Electra controleert regelmatig haar privacybeleid en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 Maart 2023.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Electra, over de gegevens die wij over u bewaren, of indien u één van uw rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dpo@go-electra.com.

© 2024 Electra. Alle rechten voorbehouden.Wettelijke informatieGebruiksvoorwaardenPrivacy