Scan om de Electra app
te downloaden
Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Electra de persoonsgegevens gebruikt die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website, apps of oplaadpunten.

Persoonlijke gegevens

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

U verstrekt de meeste gegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan Electra. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer:

 • U neemt contact met ons op via e-mail.

 • U gebruikt of bekijkt onze website of dienst via cookies en browserverzoeken.

 • U registreert of logt in op een van onze producten of diensten.

 • U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief.

Welke gegevens verzamelen wij?

Op de Electra website:

 • tijdens het surfen: IP-adres ;

Op Electra toepassingen :

 • met behulp van: IP-adres ;

 • door zich te registreren: telefoonnummer ;

 • door een voertuig toe te voegen: nummerplaat ;

 • bij het zoeken naar een oplaadplaats reservatie: GPS coördinaten.

In onze stations, op onze laders:

 • bij het opladen: de unieke identificatiecode van uw voertuig (MAC-adres van het netwerkapparaat van het voertuig)

Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?

Electra en haar partners verzamelen uw gegevens zodat wij, Electra,:

 • Beheer uw account;

 • Toezicht op de goede werking en de goede technische prestaties van onze diensten;

 • Om statistieken op te stellen ter verbetering van onze diensten;

 • Actielogboeken opstellen om onze diensten te debuggen en u te helpen;

 • Fraudebestrijding;

 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Electra slaat uw gegevens niet rechtstreeks op, maar maakt daarvoor gebruik van de diensten van partners. Wij kiezen altijd voor veilige gegevensopslag op Europese servers.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Electra bewaart uw gegevens tot 24 maanden na uw laatste gebruik van onze dienst. Zodra deze termijn is verstreken, zullen wij uw gegevens verwerken door ze te wissen of anoniem te maken.

Hoe zit het met onze partners?

Electra doet voor de uitvoering van haar diensten een beroep op diverse partners. Hier vindt u de gegevens die de partners onafhankelijk van Electra verzamelen om hun diensten te kunnen leveren.

Onze partner Netlify, als hostingprovider van de Electra website en webapplicatie, verzamelt je IP-adres in hun toegangslogs, die maximaal 30 dagen worden bewaard, om de goede werking en prestaties van de dienst die zij aan Electra leveren te garanderen. De gegevens worden veilig opgeslagen op hun servers over de hele wereld.

Onze partner, Heroku, als onze server hosting provider, verzamelt, wanneer u gebruik maakt van Electra's mobiele en web applicaties, uw IP-adres in hun toegangslogs, die niet langer dan 30 dagen worden bewaard, om de goede werking en prestaties van de dienst die zij aan Electra leveren te waarborgen. De gegevens worden veilig opgeslagen op hun servers over de hele wereld. Wij maken uitdrukkelijk gebruik van Europese servers.

Onze partner Mapbox, als mapping provider, verzamelt, wanneer u gebruik maakt van de Electra mobiele en web applicaties, uw IP adres in hun access logs, welke worden bewaard voor een periode van maximaal 30 dagen, om de goede werking en prestaties van de dienst die zij aan Electra leveren te waarborgen. De gegevens worden veilig opgeslagen op hun servers over de hele wereld.

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Electra wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Elke gebruiker heeft recht op de volgende voordelen:

 • Recht van toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen bij Electra. Wij kunnen u een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

 • Recht op correctie - U hebt het recht om Electra te verzoeken de gegevens die volgens u onjuist zijn, te corrigeren. U hebt ook het recht om Electra te vragen de informatie die u onvolledig acht, aan te vullen.

 • Het recht om gegevens te wissen - U hebt het recht om Electra te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 • Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om Electra te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Electra.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht Electra te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen. Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Communicatie per e-mail en SMS

Transactie

Transactionele communicatie is noodzakelijk voor de goede werking van de Electra-diensten of om u te informeren over de status van uw opwaarderingen/aankopen/... met de Electra-diensten. Electra verstuurt momenteel geen zogenaamde transactie-e-mails. Electra verstuurt momenteel geen zogenaamde transactionele pushberichten. Electra verstuurt SMS-berichten, zogenaamde transactie-SMS-berichten, in de volgende gevallen:

 • Het verzenden van een code om verbinding te maken met de Electra mobiele en web applicaties.

Marketing

Electra wil u graag informatie sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u die interessant vindt. Marketing gebeurt alleen via e-mail of pushberichten, nooit via sms. Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U heeft te allen tijde het recht om te voorkomen dat Electra contact met u opneemt voor marketingdoeleinden. Daartoe nemen wij in elke marketing e-mail een link op om deze marketingcommunicatie te beheren, zodat u zich met onmiddellijke ingang kunt uitschrijven. U kunt ook contact met ons opnemen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard-internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch informatie over u verzamelen via cookies of soortgelijke technologie. Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org. Hoe gebruiken wij cookies? Electra gebruikt cookies op een aantal manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder

 • In contact blijven

 • Inzicht in hoe u onze website gebruikt

Welke soorten cookies gebruiken wij? Er zijn verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt :

 • Functionaliteit - Electra gebruikt deze cookies zodat wij u kunnen herkennen op onze website.

Hoe cookies te beheren U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, en op de bovenstaande website wordt uitgelegd hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat bepaalde functies van onze website als gevolg daarvan niet werken.

Privacybeleid van andere websites

De website van Electra bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid geldt alleen voor onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Electra controleert regelmatig haar privacybeleid en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2021.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Electra, over de gegevens die wij over u bewaren, of indien u één van uw rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.