Blog

Premies voor de aankoop van elektrische voertuigen: wij leggen alles uit!

6 jun 2022

Premies, slooppremies, conversiepremies... Er zijn allerlei stimulansen om u te helpen bij de overstap naar een elektrische auto. Maar er zijn er zoveel dat het moeilijk te ontcijferen is. Laten we de balans opmaken! Ten eerste, de beroemde ecologische bonus.

Elektrische auto's zijn koning op de weg. Tot 30 juni 2022 is de bonus beperkt tot 6.000 euro voor een auto die minder dan 45.000 euro kost (4.000 euro voor een rechtspersoon), d.w.z. een percentage van 27% van de prijs van het voertuig, inclusief de eventuele kosten voor de huur van de accu. De ecologische bonus bedraagt 2.000 euro voor een auto met een prijs tussen 45.000 en 60.000 euro! Dit alles geldt voor een aankoop of huur van minimaal 2 jaar, zonder verkoop in het jaar volgend op de aankoop of huur, en met minimaal 6000 km afgelegd.

Vanaf juli wordt de steun beperkt tot maximaal 5000 euro (3000 euro voor een rechtspersoon); 1000 euro voor een auto van meer dan 45 000 euro.

Merk op dat u voor de aankoop van een tweedehands elektrisch voertuig ook recht hebt op een bonus van 1.000 euro!

Bovendien is er een mogelijke conversiepremie.

Deze conversiepremie is afhankelijk van de sloop van een Crit'Air 3 of oudere auto of bestelwagen (diesel van vóór 2011 of benzine van vóór 2006) en de aankoop van een nieuwe of tweedehands elektrische auto voor maximaal 60 000 euro. Afhankelijk van uw inkomensniveau kunt u dan tussen 1.500 en 5.000 euro aan premies krijgen.

Lage emissie Bonus

U moet ook weten dat u, afhankelijk van uw gemeente, in aanmerking kunt komen voor extra steun voor "lage-emissiezones", tot een maximum van € 1000.

Microkrediet voor propere voertuigen

De regeling is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen om een schoon voertuig aan te schaffen, in een poging om het milieubewustzijn te vergroten. Het bedrag kan oplopen tot 5000 euro, aangepast aan het inkomen van de aanvrager en gespreid over maximaal 5 jaar.

Metropool Groot-Parijs

Parijs sluit dan de stimuleringsregeling af met een subsidie van 3000 tot 6000 euro.

Steun voor de installatie van thuislaadstations

Naast de Electra-laadstations creëert de overheid sinds 2021 een belastingkrediet voor de aanschaf en installatie van een oplaadsysteem voor elektrische voertuigen. Iedere belastingplichtige die eigenaar, huurder of vrije bewoner is, heeft recht op een installatie die gekoppeld is aan zijn hoofd- of tweede woning. Het belastingkrediet bedraagt 75% van de installatiekosten, met een maximum van 300 euro per oplaadsysteem.

Er is ook het ADVENIR-programma voor alle bewoners van appartementsgebouwen. Zonder inkomenseisen en bovenop het bovengenoemde belastingkrediet voorziet het programma in steun ten belope van 50% van het bedrag exclusief belasting voor leveringen, uitrusting en werkzaamheden, met een maximum van 960 euro voor een individuele terminal en 1660 euro voor de installatie van een gemeenschappelijke terminal.

© 2024 Electra. Alle rechten voorbehouden.Wettelijke informatieGebruiksvoorwaardenPrivacy